TickSys

Система за управление на автобусни превози и билетен контрол

Цялостна системата за управление на фирма за автобусни превози. Работи на централен сървър в интернет с обща база данни за всички модули. Достъпът до сървъра е ограничен само за оторизирани потребители. още...

Актуални дискусии

TouchSale - Някъде ползва ли се още връзка с Store?
AtonPOS - Странен ефект при приключване на продажба
AtonPOS - Конфигурация за приключване на дневен отчет
AtonPOS - Възстановяване на незаписани операции
TouchSale - Тъч Сейла се затваря след стартиране.
TouchSale - Размяна на местата на Обекти и Групи в режим маркиране
TouchSale - Питане за доработка.
Периферна техника - FP 1000 сменя скоростта !!!
TouchSale - Процент на сервитьори
TouchSale - Питане отностно следене на наличности.
TouchSale - Автоматичен Изход до код след закриване на сметка
TouchSale - Забранео делене на сметки след печат на предварителна сметкв
SPA - Номера на обект в при експорт на отчета.
SPA - Услуги по групи
SPA - Печат на сметка и сметки
Aton - Лек бъг в Заявка за доставка
AtonS - Необходими промени в АтонС3
Aton - Плащане на кредитно известие към клиент
AtonS - Справка продажби по асортименти.
AtonS - Справка за редакция рецепта.
AtonS - СПО
TouchSale - Обобщаване печата на поръчки по индекса на групата
AtonS - Колони за добавяне в справките продажби и доставки
Периферна техника - Фискализиране ФУ на физическо лице с ЕГН:
AtonS - За тотал в справка наличност.