Aton

Система за супермаркет и магазин

Атон има специални инструменти за работа в супермаркети и магазини: TouchScreen режим, управление на специализирани клавиатури, везни, четци и друга периферна техника. Вградени модули за печат на етикети и рекламни табели. Работа с търговски промоции по часове и/или дни. още...

Актуални дискусии

TouchSale - Две или повече ценови листи за един обект
Aton - Извличане на фирмени данни от интернет
AtonPOS - Увеличаване времето за визуализиране на приключена продажба
Aton - Плащане от бонус
AtonS - Колони за добавяне в справките продажби и доставки
AtonS - Разлики между СПО и справка наличности.
Полезни програми, драйвери, архиватори и др. - Архивиране на настройки
Компютри и мрежи - MikroTik Auto backup by email
AtonS - Конфигурация ценова листа
AtonPOS - Бутон Проверка цена
SPA - ДДС на външен клиент.
AtonPOS - Възстановяване на незаписани операции
TouchSale - Някъде ползва ли се още връзка с Store?
AtonPOS - Проблеми при сторниране с минус или подобни
Aton - Относно етикети през fast report
Aton - Коментар към асортимент в поръчка
Aton - Допълнителен филтър в справка наличности
AtonPOS - За диалога "Автоматично разнасяне на касите"
Aton - Проблем с оферта и временен файл
AtonPOS - Особености при работа с отчети по обекти и персонален отчет
TouchSale - Нова справка
AtonPOS - Стартиране като шел
AtonS - Забрана за въвеждане на входяща цена!!!
TouchSale - Печат на ЕКЛ от програмата?
Aton - В Справка ДВСК