Aton

Система за склад

Атон управлява централизирано и отдалечено неограничен брой складове и складови бази. Борави с индивидуални ценови листа за продажби спрямо различни клиенти. Поддържа онлайн връзка между обектите. Има възможност за работа както в локална мрежа, така и с база разположена на интернет сървър. още...

Актуални дискусии

TouchSale - Размяна на местата на Обекти и Групи в режим маркиране
TouchSale - Някъде ползва ли се още връзка с Store?
TouchSale - Питане за доработка.
Периферна техника - FP 1000 сменя скоростта !!!
TouchSale - Процент на сервитьори
TouchSale - Питане отностно следене на наличности.
TouchSale - Автоматичен Изход до код след закриване на сметка
TouchSale - Забранео делене на сметки след печат на предварителна сметкв
SPA - Номера на обект в при експорт на отчета.
SPA - Услуги по групи
SPA - Печат на сметка и сметки
Aton - Лек бъг в Заявка за доставка
AtonS - Необходими промени в АтонС3
Aton - Плащане на кредитно известие към клиент
AtonS - Справка продажби по асортименти.
AtonS - Справка за редакция рецепта.
AtonS - СПО
TouchSale - Обобщаване печата на поръчки по индекса на групата
AtonS - Колони за добавяне в справките продажби и доставки
Периферна техника - Фискализиране ФУ на физическо лице с ЕГН:
AtonS - За тотал в справка наличност.
TouchSale - % в режим заявки.
TouchSale - Резервации
TouchSale - Приключване на отчет
TouchSale - Бъг в автоматичното експортиране на отчети от TSPrint