TickSys

Система за управление на автобусни превози и билетен контрол

Цялостна системата за управление на фирма за автобусни превози. Работи на централен сървър в интернет с обща база данни за всички модули. Достъпът до сървъра е ограничен само за оторизирани потребители. още...

Актуални дискусии

TouchSale - Системи за онлайн поръчки на продукти
Периферна техника - Tremol ZM-KL Работа с департаменти от 1 до 40 в ръчен режим
TouchSale - Известие за нефискализирана сметка
TouchSale - BLOB not found
TouchSale - Информация за платена с карта сметка в екпорта към Атонс3
AtonSync - Рестарт на атонсинк след загуба на връзка със сървара.
AtonS - Налично към дата в операции прехвърляне.
AtonPOS - Маркиране с четеца без да добавя нов ред
Aton - Плащане от бонус
TouchSale - Две или повече ценови листи за един обект
Aton - Извличане на фирмени данни от интернет
AtonPOS - Увеличаване времето за визуализиране на приключена продажба
AtonS - Колони за добавяне в справките продажби и доставки
AtonS - Разлики между СПО и справка наличности.
Полезни програми, драйвери, архиватори и др. - Архивиране на настройки
Компютри и мрежи - MikroTik Auto backup by email
AtonS - Конфигурация ценова листа
AtonPOS - Бутон Проверка цена
SPA - ДДС на външен клиент.
AtonPOS - Възстановяване на незаписани операции
TouchSale - Някъде ползва ли се още връзка с Store?
AtonPOS - Проблеми при сторниране с минус или подобни
Aton - Относно етикети през fast report
Aton - Коментар към асортимент в поръчка
Aton - Допълнителен филтър в справка наличности