TouchSale

Система за управление на ресторант и бар

Със своята скорост, прецизност и аналитичност системата TouchSale е основен инструмент за управлението на ресторантски комплекс. Работата със сензорен дисплей (TouchScreen) и/или клавиатура увеличава скоростта на въвеждане на данните и ускорява обслужването на клиентите. още...

Актуални дискусии

AtonPOS - Стартиране като шел
AtonPOS - Проблеми при сторниране с минус или подобни
AtonS - Забрана за въвеждане на входяща цена!!!
AtonPOS - Бутон Проверка цена
TouchSale - Нова справка
TouchSale - Печат на ЕКЛ от програмата?
Aton - В Справка ДВСК
Aton - Коментар към асортимент в поръчка
TouchSale - Отбелязване на асортимент без наличност
AtonS - Разлики между СПО и справка наличности.
AtonS - Редакция на инвентаризация.
SPA - Повторно фискализиране на сметка.
TouchSale - Някъде ползва ли се още връзка с Store?
AtonPOS - Странен ефект при приключване на продажба
AtonPOS - Конфигурация за приключване на дневен отчет
AtonPOS - Възстановяване на незаписани операции
TouchSale - Тъч Сейла се затваря след стартиране.
TouchSale - Размяна на местата на Обекти и Групи в режим маркиране
TouchSale - Питане за доработка.
Периферна техника - FP 1000 сменя скоростта !!!
TouchSale - Процент на сервитьори
TouchSale - Питане отностно следене на наличности.
TouchSale - Автоматичен Изход до код след закриване на сметка
TouchSale - Забранео делене на сметки след печат на предварителна сметкв
SPA - Номера на обект в при експорт на отчета.