Достъп до нови версии

Потребител:     Парола:      

За достъп до "Нови версии" използвайте потребителското си име и парола от форума. Регистрацията не е достатъчна, трябва да имате и допълнителна оторизация за тази част от сайта. За въпроси и проблеми пишете тук.

FourSeasons

 • Reception2
 • 1.4.753.894
 • SPA
 • 1.1.54.126

 • TouchSale
 • 1.15.305.686
 • TouchSale2
 • 2.0.305.686
 • TSPrint
 • 1.0.300.99

 • MyServer
 • 1.57.270.154
 • MyWaiter
 • 1.55.125
 • MyMenu
 • 1.37.53
 • MyAdmin
 • 1.50.9

 • CardLock
 • 1.0.0.24
 • ExtremeLink
 • 0.2.0.28
 • Tel2
 • 2.2.0.31

Aton

 • Aton
 • 2.0.2004.2986
 • AtonS3
 • 1.2.1882.2134
 • AtonPOS
 • 1.4.1463.168
 • AtonSync
 • 0.3.2004.215

 • AtonMobile
 • 2.138
 • AtonMobileServer
 • 0.17.1635.17

TickSys

 • TickSys
 • 1.2.535.529
 • CitySys
 • 0.1.106.153
 • TickLine
 • 1.0.13.21

 • TickSync
 • 0.0.0.79
 • FuelSync
 • 0.0.0.4
 • FuelSys
 • 0.0.0.3

Още

 • CRM
 • 1.1.37.479
 • MultiPass
 • 1.3.38.108
 • TouchPark
 • 1.1.16.16
 • KidsPark
 • 0.0.14.2

 • Arc2
 • 1.9.0.63
 • BlackScr
 • 0.0.0.2
 • ComTool
 • 0.0.0.1
 • Dos2Win
 • 1.1.0.2
 • Mailer
 • 1.1.0.10
 • Replicator
 • 1.0.0.10

Android

 • Kiara
 • 1.1.226
 • Delenn
 • 0.19.1
 • Kida
 • 1.3.4
 • Tara
 • 0.1.21
 • Frieda
 • 1.19.3

TouchSale2 2.0.305.686

06-08-2019 19:40
 • Ново меню СУПТО със справки за НАП.
 • Нови колони в справка бонуси.
 • Корекция в справка обороти по оператори.
 • Корекции по драйверите на Зека и Датекс.

TouchSale 1.15.305.686

06-08-2019 19:40
 • ТЕСТОВА ВЕРСИЯ! Не е достъпна за автоматичен ъпдейт на обекти с по-ниска версия на базата.
 • Нови колони в справка бонуси.
 • Корекция в справка обороти по оператори.
 • Корекции по драйверите на Зека и Датекс.

TSPrint 1.0.300.99

06-08-2019 19:35
 • Прекомпилиране.
 • Възможност за печат на фактури на ФУ.

AtonMobile 2.138

30-07-2019 18:30
 • Направени промени по връщане на стока и кредитно известие.
 • Направени промени по печат на фискално устройство.

AtonS3 1.2.1882.2134

24-07-2019 16:00

  Reception2 1.4.753.894

  24-07-2019 16:00

   MyServer 1.57.270.154

   22-07-2019 17:34
   • Подобрения за MyMenu и MyWaiter.

   TickSys 1.2.535.529

   19-07-2019 09:00
   • Системни промени.
   • Корегирана справка "Продажби по градски линии".
   • Промени в работата на фискалните принтери.
   • Проверка за незавършени продажби.

   AtonSync 0.3.2004.215

   06-06-2019 11:05
   • Версия на базата: 2004.

   Aton 2.0.2004.2986

   06-06-2019 11:00
   • Добавено сумиране на колоните с количество в справка продажби по продукти от доставчици.
   • Добавена колона с име на фирма в справка продажби. #522.
   • Добавена колона с номер на операция в справка входящи фактури. #611.
   • Отстранени неточности в конфигурация причини за връщане.#668.
   • Входяща фактура от доставка. #276.
   • Запис на доставка във временен файл. #385.
   • Добавяне на полето с допълнителна информация към инфо панел за продукти. #683.
   • Добавени колони дата на фактура и тип на фактурата в справка доставки по продукти.
   • Отстранена неточност при експорт към Мегасофт.
   • Добавена конфигурация в Контрагенти и Фирми свързана с директивата на ЕС за тютюневи продукти.
   • Отстранена неточнст при анулиране на плащане на връщане на стока към доставчик свързано с касата.