Достъп до нови версии

Потребител:     Парола:      

За достъп до "Нови версии" използвайте потребителското си име и парола от форума. Регистрацията не е достатъчна, трябва да имате и допълнителна оторизация за тази част от сайта. За въпроси и проблеми пишете тук.

FourSeasons

 • Reception2
 • 1.4.728.854
 • SPA
 • 1.1.51.120

 • TouchSale
 • 1.13.289.597
 • TSPrint
 • 1.0.287.71

 • MyServer
 • 1.54.234.132
 • MyWaiter
 • 1.51.115
 • MyMenu
 • 1.37.53
 • MyAdmin
 • 1.50.9

 • CardLock
 • 1.0.0.24
 • ExtremeLink
 • 0.2.0.28
 • Tel2
 • 2.2.0.31

 • Agency
 • 1.126
 • Change
 • 1.13
 • Manager2
 • 1.10.0.66
 • Mark
 • 3.23
 • Reception
 • 4.360
 • Sale
 • 5.256
 • Service
 • 1.134
 • Store
 • 4.214

Aton/Shop

 • Aton
 • 2.0.1921.2874
 • AtonS3
 • 1.2.1839.2126
 • AtonPOS
 • 1.4.1463.168
 • AtonSync
 • 0.3.1921.197

 • AtonMobile
 • 1.74
 • AtonMobileServer
 • 0.17.1635.17

 • PocketShop
 • 1.3.104
 • PocketSimple
 • 0.0.1208.2

 • Shop
 • 2.460
 • Shop2
 • 1.2.0.7

TickSys

 • TickSys
 • 1.2.514.508
 • CitySys
 • 0.1.106.153
 • TickLine
 • 1.0.13.21

 • TickSync
 • 0.0.0.79
 • FuelSync
 • 0.0.0.4
 • FuelSys
 • 0.0.0.3

Още

 • CRM
 • 1.1.37.469
 • MultiPass
 • 1.3.38.107
 • TouchPark
 • 1.1.16.16
 • KidsPark
 • 0.0.14.2

 • Arc2
 • 1.9.0.63
 • BlackScr
 • 0.0.0.2
 • ComTool
 • 0.0.0.1
 • Dos2Win
 • 1.1.0.2
 • Mailer
 • 1.1.0.10
 • Replicator
 • 1.0.0.10

 • SkiDepot
 • 0.1.10.11

Android

 • Kiara
 • 1.1.226
 • Delenn
 • 0.19.1
 • Kida
 • 1.3.4
 • Tara
 • 0.1.21
 • Frieda
 • 1.19.3

За DOS

 • Arc
 • 1.44
 • DDS
 • 2.06
 • Parking
 • 1.57

 • DatecsFP Setup
 • 1.26
 • ElitFP Setup
 • 1.00
 • ISLFP Setup
 • 1.15
 • ZekaFP Setup
 • 1.04

TouchSale 1.13.289.597

20-06-2018 11:00
 • ТЕСТОВА ВЕРСИЯ! Не е достъпна за автоматичен ъпдейт на обекти с по-ниска версия на базата.
 • Опция за постоянно видими групи при маркиране с подгрупи.
 • Опция за печат на времето за издаване в парките, при наличие на време за ипзълнение.
 • Опция за вида на печат на марките за кухнята.
 • Възможност за експортиране на отчетите към централната база.
 • Опция за скриване на "клавиатурата" за търсене в диалоза за маркиране.
 • Сервитьорите виждат сметките на другите си колеги в една бригада.
 • Кореции по GreenDaly карти.
 • Други по-дребни корекции.

Aton 2.0.1921.2874

19-06-2018 09:30

  Reception2 1.4.728.854

  18-06-2018 15:20
  • Добавен час за въвеждане при ремонт на стаи.
  • Отстранена неточност при визуализирнае на график на зали.
  • Отстранена неточност при обобщаване на фактура в един ред и показване на търистически данък.
  • Направени промени по оцветяване на типа на резервации в карта на хотела.

  AtonSync 0.3.1921.197

  18-06-2018 11:20
  • Версия на базата: 1921.

  AtonS3 1.2.1839.2126

  18-06-2018 11:00
  • Корекция в начина на плащане на продажби от справка продажби.

  AtonMobile 1.74

  14-06-2018 11:30

   CRM 1.1.37.469

   13-06-2018 09:30
   • Системни промени.

   Arc2 1.9.0.63

   12-06-2018 15:00
   • Възможност за качване архивите на FTP.

   TSPrint 1.0.287.71

   11-06-2018 18:30
   • Корекции по синхронизирането с централна база.

   TickSys 1.2.514.508

   30-05-2018 11:00
   • Добавена възможност за търсене в Градски карти по номер на крта.

   MyServer 1.54.234.132

   22-05-2018 16:30
   • Прекомпилиране.

   TouchPark 1.1.16.16

   15-05-2018 14:00
   • Отчитане на абонаментните МПС-та според избраната им тарифа.
   • Необходимо е създаване на нова специална тарифа за абонаментите (която да бъде сетната на неактивна), за да имат различно тарифиране от неабонаментите МПС-та.

   Tel2 2.2.0.31

   21-03-2018 18:30
   • Прекомпилиране.