Достъп до нови версии

Потребител:     Парола:      

За достъп до "Нови версии" използвайте потребителското си име и парола от форума. Регистрацията не е достатъчна, трябва да имате и допълнителна оторизация за тази част от сайта. За въпроси и проблеми пишете тук.

FourSeasons

 • Reception2
 • 1.4.743.874
 • SPA
 • 1.1.51.120

 • TouchSale
 • 1.15.300.630
 • TSPrint
 • 1.0.300.83

 • MyServer
 • 1.55.270.144
 • MyWaiter
 • 1.55.125
 • MyMenu
 • 1.37.53
 • MyAdmin
 • 1.50.9

 • CardLock
 • 1.0.0.24
 • ExtremeLink
 • 0.2.0.28
 • Tel2
 • 2.2.0.31

 • Agency
 • 1.126
 • Change
 • 1.13
 • Manager2
 • 1.10.0.66
 • Mark
 • 3.23
 • Reception
 • 4.360
 • Sale
 • 5.256
 • Service
 • 1.134
 • Store
 • 4.214

Aton/Shop

 • Aton
 • 2.0.1964.2904
 • AtonS3
 • 1.2.1852.2128
 • AtonPOS
 • 1.4.1463.168
 • AtonSync
 • 0.3.1964.206

 • AtonMobile
 • 1.91
 • AtonMobileServer
 • 0.17.1635.17

 • PocketShop
 • 1.3.104
 • PocketSimple
 • 0.0.1208.2

 • Shop
 • 2.460
 • Shop2
 • 1.2.0.7

TickSys

 • TickSys
 • 1.2.519.513
 • CitySys
 • 0.1.106.153
 • TickLine
 • 1.0.13.21

 • TickSync
 • 0.0.0.79
 • FuelSync
 • 0.0.0.4
 • FuelSys
 • 0.0.0.3

Още

 • CRM
 • 1.1.37.476
 • MultiPass
 • 1.3.38.107
 • TouchPark
 • 1.1.16.16
 • KidsPark
 • 0.0.14.2

 • Arc2
 • 1.9.0.63
 • BlackScr
 • 0.0.0.2
 • ComTool
 • 0.0.0.1
 • Dos2Win
 • 1.1.0.2
 • Mailer
 • 1.1.0.10
 • Replicator
 • 1.0.0.10

 • SkiDepot
 • 0.1.10.11

Android

 • Kiara
 • 1.1.226
 • Delenn
 • 0.19.1
 • Kida
 • 1.3.4
 • Tara
 • 0.1.21
 • Frieda
 • 1.19.3

За DOS

 • Arc
 • 1.44
 • DDS
 • 2.06
 • Parking
 • 1.57

 • DatecsFP Setup
 • 1.26
 • ElitFP Setup
 • 1.00
 • ISLFP Setup
 • 1.15
 • ZekaFP Setup
 • 1.04

Reception2 1.4.743.874

11-12-2018 17:00
 • Отстранена неточност в проверка за свободни стаи.

TouchSale 1.15.300.630

10-12-2018 11:30
 • КАНДИДАТ ОФИЦИАЛНА ВЕРСИЯ!
 • Обновена справка "Справка продажба по периоди". Добавен времеви период.
 • Файл slowly.log в който се следят и записват някои от заявките от формите за маркиране и мониторите, които се изпълняват сравнитено бавно.

CRM 1.1.37.476

10-12-2018 10:00
 • Системни промени.

MyServer 1.55.270.144

03-12-2018 13:55
 • Подобрения за MyWaiter, касаещи добавянето на поръчки към TSM.
 • Минимална версия на базата на TouchSale e 270.

TickSys 1.2.519.513

03-12-2018 09:00
 • Коригиране печата на фактура върху фискално устройство.

TSPrint 1.0.300.83

20-11-2018 17:10
 • Интеграция със система за доставки TSDelivery + AlphaVision.
 • Добавено синхрозиране с промените от версия на базата 300.

MyWaiter 1.55.125

06-11-2018 09:35
 • Визуализиране върху началния екран на WIFI мрежата и IP на устройството.

AtonSync 0.3.1964.206

22-10-2018 10:15
 • Версия на базата: 1964.

Aton 2.0.1964.2904

22-10-2018 10:00
 • Корекции по Експорт за Каменица.
 • Корекции по Експорт за Девин.
 • Прекомпилиране.

AtonS3 1.2.1852.2128

10-10-2018 14:00
 • Добавени полета с адрес, телефонен номер и имейл в конфигурация Заведения.
 • Добавена справка Зетост от заявка за производство.
 • В глобална конфигурация добавен текст за издаване на свободно кредитно за сума.
 • Отстранена неточност при изтриване на елементи от прехвърляне.
 • Направена корекция в работата на филтъра по за ведения в справка Разнесени отчети.
 • Отстранена неточност при визуализиране на справка прехвърляне и печат на прехвърляне по доставни цени.

AtonMobile 1.91

10-10-2018 10:00
 • Направени промени при печат на фактура.
 • Направени промени по опресняване на данни на контрагент и фирма.

Arc2 1.9.0.63

12-06-2018 15:00
 • Възможност за качване архивите на FTP.