Достъп до нови версии

Потребител:     Парола:      

За достъп до "Нови версии" използвайте потребителското си име и парола от форума. Регистрацията не е достатъчна, трябва да имате и допълнителна оторизация за тази част от сайта. За въпроси и проблеми пишете тук.

FourSeasons

 • Reception2
 • 1.4.752.888
 • SPA
 • 1.1.54.126

 • TouchSale
 • 1.15.304.676
 • TSPrint
 • 1.0.300.96

 • MyServer
 • 1.55.270.150
 • MyWaiter
 • 1.55.125
 • MyMenu
 • 1.37.53
 • MyAdmin
 • 1.50.9

 • CardLock
 • 1.0.0.24
 • ExtremeLink
 • 0.2.0.28
 • Tel2
 • 2.2.0.31

 • Agency
 • 1.126
 • Change
 • 1.13
 • Manager2
 • 1.10.0.66
 • Mark
 • 3.23
 • Reception
 • 4.360
 • Sale
 • 5.256
 • Service
 • 1.134
 • Store
 • 4.214

Aton/Shop

 • Aton
 • 2.0.2004.2986
 • AtonS3
 • 1.2.1852.2128
 • AtonPOS
 • 1.4.1463.168
 • AtonSync
 • 0.3.2004.215

 • AtonMobile
 • 2.113
 • AtonMobileServer
 • 0.17.1635.17

 • PocketShop
 • 1.3.104
 • PocketSimple
 • 0.0.1208.2

 • Shop
 • 2.460
 • Shop2
 • 1.2.0.7

TickSys

 • TickSys
 • 1.2.521.515
 • CitySys
 • 0.1.106.153
 • TickLine
 • 1.0.13.21

 • TickSync
 • 0.0.0.79
 • FuelSync
 • 0.0.0.4
 • FuelSys
 • 0.0.0.3

Още

 • CRM
 • 1.1.37.479
 • MultiPass
 • 1.3.38.108
 • TouchPark
 • 1.1.16.16
 • KidsPark
 • 0.0.14.2

 • Arc2
 • 1.9.0.63
 • BlackScr
 • 0.0.0.2
 • ComTool
 • 0.0.0.1
 • Dos2Win
 • 1.1.0.2
 • Mailer
 • 1.1.0.10
 • Replicator
 • 1.0.0.10

 • SkiDepot
 • 0.1.10.11

Android

 • Kiara
 • 1.1.226
 • Delenn
 • 0.19.1
 • Kida
 • 1.3.4
 • Tara
 • 0.1.21
 • Frieda
 • 1.19.3

AtonMobile 2.113

26-06-2019 15:40

  TouchSale 1.15.304.676

  26-06-2019 14:50
  • ТЕСТОВА ВЕРСИЯ! Не е достъпна за автоматичен ъпдейт на обекти с по-ниска версия на базата.
  • Бутон в TSM за визуализация на обобщени асортименти за изпълнение.
  • Филтър "Заведение" в конфигурация на асортименти и цени.
  • Нова колона "Оператор" в справка "Подажби по асортименти".
  • Нова таблица "Брой клиенти" в дневните отчети.
  • Отстранени пропуски в някои права за повторен печат на сметка.

  TSPrint 1.0.300.96

  20-06-2019 09:45
  • Сихронизиране на преводите за MyMenu от централана база.
  • Сихронизиране на резервации към централаната база.
  • Корекции при печат на фактури на фискано устройство.

  AtonSync 0.3.2004.215

  06-06-2019 11:05
  • Версия на базата: 2004.

  Aton 2.0.2004.2986

  06-06-2019 11:00
  • Добавено сумиране на колоните с количество в справка продажби по продукти от доставчици.
  • Добавена колона с име на фирма в справка продажби. #522.
  • Добавена колона с номер на операция в справка входящи фактури. #611.
  • Отстранени неточности в конфигурация причини за връщане.#668.
  • Входяща фактура от доставка. #276.
  • Запис на доставка във временен файл. #385.
  • Добавяне на полето с допълнителна информация към инфо панел за продукти. #683.
  • Добавени колони дата на фактура и тип на фактурата в справка доставки по продукти.
  • Отстранена неточност при експорт към Мегасофт.
  • Добавена конфигурация в Контрагенти и Фирми свързана с директивата на ЕС за тютюневи продукти.
  • Отстранена неточнст при анулиране на плащане на връщане на стока към доставчик свързано с касата.

  Reception2 1.4.752.888

  29-05-2019 16:00
  • Ускорено зареждане на справка заетост.
  • Добавена колона с референтен номер на резервация в справка сметки. #640.

  CRM 1.1.37.479

  29-05-2019 09:30
  • Добавена информация в Задачи по "Изисква избор на документ".

  MyServer 1.55.270.150

  16-04-2019 11:00
  • Подобрения за MyWaiter.

  SPA 1.1.54.126

  26-03-2019 09:20
  • Отстранена неточност при печат на отчет.
  • Отстранена неточност при разнасяне на отчет към АтонС.

  MultiPass 1.3.38.108

  13-02-2019 10:00
  • Прекомпилиране.