Достъп до нови версии

Потребител:     Парола:      

За достъп до "Нови версии" използвайте потребителското си име и парола от форума. Регистрацията не е достатъчна, трябва да имате и допълнителна оторизация за тази част от сайта. За въпроси и проблеми пишете тук.

FourSeasons

 • Reception2
 • 2.0.807.936
 • SPA
 • 1.1.65.130

 • TouchSale
 • 1.15.322.739
 • TouchSale2
 • 2.1.322.739
 • TSPrint
 • 1.1.310.115

 • MyServer
 • 1.58.270.168
 • MyWaiter
 • 1.58.139
 • MyMenu
 • 1.37.53
 • MyAdmin
 • 1.50.9

 • CardLock
 • 1.0.0.24
 • Tel2
 • 2.2.0.31

Aton

 • Aton
 • 2.0.2096.3140
 • AtonS
 • 1.2.1961.2162
 • AtonPOS
 • 1.4.1463.308
 • AtonSync

 • AtonMobile
 • 1.150.2.221

Aton Supto

 • Aton
 • 3.0.2096.3126
 • AtonS
 • 3.0.1961.2162
 • AtonPOS
 • 3.0.1463.308

 • AtonMobile2
 • 2.250.11.224

TickSys

 • TickSys
 • 2.0.552.543
 • CitySys
 • 0.1.106.153
 • TickLine
 • 1.0.13.21

 • TickSync
 • 0.0.0.79
 • FuelSync
 • 0.0.0.4
 • FuelSys
 • 0.0.0.3

Още

 • CRM
 • 1.1.40.494
 • MultiPass
 • 1.3.38.109
 • TouchPark
 • 1.1.16.16
 • KidsPark
 • 0.0.14.2

 • Arc2
 • 1.9.0.63
 • BlackScr
 • 0.0.0.2
 • ComTool
 • 0.0.0.1
 • Dos2Win
 • 1.1.0.2
 • Mailer
 • 1.1.0.10
 • Replicator
 • 1.0.0.10

Android

 • Kiara
 • 1.1.226
 • Delenn
 • 0.19.1
 • Kida
 • 1.3.4
 • Tara
 • 0.1.21
 • Frieda
 • 1.19.3

TouchSale2 2.1.322.739

06-07-2020 17:10
 • ТЕСТОВА ВЕРСИЯ! Не е достъпна за автоматичен ъпдейт на обекти с по-ниска версия на базата.
 • Корекции при определяне на активните потребители за зицензите!
 • Нови колони "ДДС%", "Сума ДДС" и "Нетна сума" в някои от справките.
 • Отделни редове за "Данъчна основа" и "ДДС" за различните данъчни ставки в фактируте за печат на А4 или визуализиране на екрана.
 • Корекции в драйверите на Tremol.

TouchSale 1.15.322.739

06-07-2020 17:10
 • ТЕСТОВА ВЕРСИЯ! Не е достъпна за автоматичен ъпдейт на обекти с по-ниска версия на базата.
 • Корекции при определяне на активните потребители за зицензите!
 • Нови колони "ДДС%", "Сума ДДС" и "Нетна сума" в някои от справките.
 • Отделни редове за "Данъчна основа" и "ДДС" за различните данъчни ставки в фактируте за печат на А4 или визуализиране на екрана.
 • Корекции в драйверите на Tremol.

AtonPOS 3.0.1463.308

06-07-2020 17:00
 • Печат в конфигурираната данъчна група.
 • Операция Връщане на стока чрез АПИ.
 • Операция Прехвърляне чрез АПИ.
 • Множество корекции по ценови политики за МДЛ.
 • Карти за отстъпки Фиделити, Гифт карти ВИП карти за МДЛ.

AtonPOS 1.4.1463.308

06-07-2020 17:00
 • Печат в конфигурираната данъчна група.
 • Операция Връщане на стока чрез АПИ.
 • Операция Прехвърляне чрез АПИ.
 • Множество корекции по ценови политики за МДЛ.
 • Карти за отстъпки Фиделити, Гифт карти ВИП карти за МДЛ.

Reception2 2.0.807.936

06-07-2020 13:00
 • Корекция в начина на работа при настаняване на гост.

Aton 3.0.2096.3126

02-07-2020 14:35
 • Променено извличанеto на данни при издаване на фактура, проформа фактура, кредитно известие към клиент.
 • Направени промени в разнасяне на отчети свързани с различен ДДС процент.
 • Направени корекции в запис на продажба.
 • Отстранена неточност във визуализиране на операция кредитно известие в диалога за плащане на продажби.
 • Редакция на реквизити ДДС и ДГ.

AtonS3 3.0.1961.2162

02-07-2020 14:30
 • !!! За работа с мобилни устройства е нужна минимална версия на AtonS API Server 1.5.0/2.5.0.
 • Добавена възможност за издаване на проформа фактура директно от главното меню.
 • При запис на продажба от поръчка е добавено автоматично разпределяне на партиди по подобен на обикновена продажба начин.
 • Отстранена неточност в промяна на статус на поръчка.
 • Отстранена неточност в СУПТО справка Анулирани продажби.
 • Корекции в експорт за еФактура според изискванията на Метро Кеш енд Кери.
 • Променено извличанеto на данни при издаване на фактура, проформа фактура, кредитно известие към клиент.
 • Направени промени в разнасяне на отчети свързани с различен ДДС процент.
 • Направени корекции в запис на продажба.
 • Отстранена неточност във визуализиране на операция кредитно известие в диалога за плащане на продажби.

Aton 2.0.2096.3140

02-07-2020 14:30
 • Променено извличанеto на данни при издаване на фактура, проформа фактура, кредитно известие към клиент.
 • Направени промени в разнасяне на отчети свързани с различен ДДС процент.
 • Направени корекции в запис на продажба.
 • Отстранена неточност във визуализиране на операция кредитно известие в диалога за плащане на продажби.
 • Корекции в шаблони за тракери.
 • Редакция на реквизити ДДС и ДГ.