Достъп до нови версии

Потребител:     Парола:      

За достъп до "Нови версии" използвайте потребителското си име и парола от форума. Регистрацията не е достатъчна, трябва да имате и допълнителна оторизация за тази част от сайта. За въпроси и проблеми пишете тук.

FourSeasons

 • Reception2
 • 2.0.819.958
 • SPA
 • 1.1.65.131

 • TouchSale
 • 1.16.345.802
 • TouchSale2
 • 2.1.345.802
 • TSPrint
 • 1.1.310.131
 • TSDelivery
 • 1.3.210716

 • MyServer
 • 1.67.300.200
 • MyWaiter
 • 2.60.171

 • CardLock
 • 1.0.0.24
 • Tel2
 • 2.2.0.31

Aton

 • Aton
 • 2.0.2144.3226
 • AtonS
 • 1.2.2036.2194
 • AtonPOS
 • 1.4.1463.331
 • AtonSync
 • 0.3.2144.263

 • AtonMobile
 • 1.190.2.283
 • AtonMobileWH
 • 0.9.0.23

Aton Supto

 • Aton
 • 3.0.2136.3200
 • AtonS
 • 3.0.2036.2194
 • AtonPOS
 • 3.0.1463.372

 • AtonMobile2
 • 2.290.11.284

TickSys

 • TickSys
 • 2.0.561.552
 • CitySys
 • 0.1.106.153
 • TickLine
 • 1.0.13.21

 • TickSync
 • 0.0.0.79
 • FuelSync
 • 0.0.0.4
 • FuelSys
 • 0.0.0.3

Още

 • CRM
 • 1.1.40.498
 • MultiPass
 • 1.3.38.110
 • TouchPark
 • 1.2.17.20
 • KidsPark
 • 0.0.14.2

 • Arc2
 • 1.9.0.65
 • BlackScr
 • 0.0.0.2
 • ComTool
 • 0.0.0.1
 • Dos2Win
 • 1.1.0.2
 • Mailer
 • 1.1.0.10
 • Replicator
 • 1.0.0.10

Android

 • Kiara
 • 1.1.226
 • Delenn
 • 0.19.1
 • Kida
 • 1.3.4
 • Tara
 • 0.1.21
 • Frieda
 • 1.19.3

TouchSale2 2.1.345.802

13-10-2021 13:30
 • Настаняване на резервации от диалозите със сметки.
 • Ново право за създаване на резервации.
 • Ускорено зареждане на диалога за меркиране, при наличие на забяване по станции.
 • Филтър "Само за това заведение" в конфигурация потребители.
 • Отстранен бъг, даващ нерагламентирана възможност на сервитьорите да редактират суми, при издавне на фактури.
 • Отстранен бъг, предизвикващ нежелано закриване на сметки, чрез задържане на Enter!

TouchSale 1.16.345.802

13-10-2021 13:30
 • Настаняване на резервации от диалозите със сметки.
 • Ново право за създаване на резервации.
 • Ускорено зареждане на диалога за меркиране, при наличие на забяване по станции.
 • Филтър "Само за това заведение" в конфигурация потребители.
 • Отстранен бъг, даващ нерагламентирана възможност на сервитьорите да редактират суми, при издавне на фактури.
 • Отстранен бъг, предизвикващ нежелано закриване на сметки, чрез задържане на Enter!

TSPrint 1.1.310.131

01-10-2021 11:00
 • Опции и доработки за шпикерските принтери.

TickSys 2.0.561.552

28-09-2021 15:00
 • Добавена възможност за издаване на фактура с различно от 20% ДДС.

MyServer 1.67.300.200

15-09-2021 16:30
 • Нови методи необходими за ПОС терминалите ANYpay.
 • По-прецизен лог на действията.

AtonMobile 2.290.11.284

03-09-2021 16:30
 • ТЕСТОВА ВЕРСИЯ! Не е достъпна за автоматичен ъпдейт.
 • Промени по справка поръчки.

AtonMobile 1.190.2.283

03-09-2021 16:30
 • ТЕСТОВА ВЕРСИЯ! Не е достъпна за автоматичен ъпдейт.
 • Промени по справка поръчки.

AtonMobile WH 0.9.0.23

03-09-2021 16:00
 • При започнато броене на поръчка при връщане назад с хардуерния или софтуерния бутон да връща и статуса на поръчката.
 • При започнато броене назад пита дали иска да излезем.

MyWaiter 2.60.171

29-07-2021 08:20
 • Вибрация при някои оперативни бутони.

Reception2 2.0.819.958

19-07-2021 10:10
 • В глобална конфигурация->Сметки е добавена опция за състоянието на отметката за фактура при плащане на сметки към основен договор.
 • При избор на нова стая от профил на гост при редакция на резервация, е добавено питане за преместване и на останалите гости от помещението.
 • Отстранена неточност в редакция на настаняване и разпределяне на вече платените задължения.
 • Премахнат текста Стая от падащия списък с имена на гости и стаи в Списък с гости, при прехвърляне на сметка.
 • Добавени колони нетна сума и нетна сума платена в справка услуги.
 • Добавен чек за скриване на неуточнени гости в списък гости.
 • Отстранена неточност при визуализиране на допълнителни услуги в печат на статус на стаи.