Достъп до нови версии

Потребител:     Парола:      

За достъп до "Нови версии" използвайте потребителското си име и парола от форума. Регистрацията не е достатъчна, трябва да имате и допълнителна оторизация за тази част от сайта. За въпроси и проблеми пишете тук.

FourSeasons

 • Reception2
 • 2.0.809.940
 • SPA
 • 1.1.65.131

 • TouchSale
 • 1.16.326.752
 • TouchSale2
 • 2.1.326.752
 • TSPrint
 • 1.1.310.117

 • MyServer
 • 1.58.300.170
 • MyWaiter
 • 1.58.140
 • MyMenu
 • 1.37.53
 • MyAdmin
 • 1.50.9

 • CardLock
 • 1.0.0.24
 • Tel2
 • 2.2.0.31

Aton

 • Aton
 • 2.0.2111.3158
 • AtonS
 • 1.2.1985.2172
 • AtonPOS
 • 1.4.1463.308
 • AtonSync
 • 0.3.2111.248

 • AtonMobile
 • 1.170.2(0).237

Aton Supto

 • Aton
 • 3.0.2111.3138
 • AtonS
 • 3.0.1985.2172
 • AtonPOS
 • 3.0.1463.308

 • AtonMobile2
 • 2.270.11(0).238

TickSys

 • TickSys
 • 2.0.556.547
 • CitySys
 • 0.1.106.153
 • TickLine
 • 1.0.13.21

 • TickSync
 • 0.0.0.79
 • FuelSync
 • 0.0.0.4
 • FuelSys
 • 0.0.0.3

Още

 • CRM
 • 1.1.40.495
 • MultiPass
 • 1.3.38.109
 • TouchPark
 • 1.1.16.16
 • KidsPark
 • 0.0.14.2

 • Arc2
 • 1.9.0.63
 • BlackScr
 • 0.0.0.2
 • ComTool
 • 0.0.0.1
 • Dos2Win
 • 1.1.0.2
 • Mailer
 • 1.1.0.10
 • Replicator
 • 1.0.0.10

Android

 • Kiara
 • 1.1.226
 • Delenn
 • 0.19.1
 • Kida
 • 1.3.4
 • Tara
 • 0.1.21
 • Frieda
 • 1.19.3

Aton 3.0.2111.3138

17-09-2020 16:30
 • Направени корекции в издаване на фактури с авансови плащания.
 • Променена детайлна таблица в справка Разчет авансови фактури.

Aton 2.0.2111.3158

17-09-2020 16:30
 • Направени корекции в издаване на фактури с авансови плащания.
 • Променена детайлна таблица в справка Разчет авансови фактури.

AtonS3 3.0.1985.2172

17-09-2020 10:00
 • Отстранени неточности в диалога за връщане на стока (сторно) от клиент.
 • Направени корекции при издаване на фактура сусвоени авансови плащания.
 • Напрaвени кореции в детайли в справка Разчет по авансови фактури.

AtonS3 1.2.1985.2172

17-09-2020 10:00
 • Отстранени неточности в диалога за връщане на стока (сторно) от клиент.
 • Направени корекции при издаване на фактура сусвоени авансови плащания.
 • Напрaвени кореции в детайли в справка Разчет по авансови фактури.

AtonMobile 2.270.11(0).238

16-09-2020 13:00
 • ТЕСТОВА ВЕРСИЯ! Не е достъпна за автоматичен ъпдейт.
 • Курсове.
 • Връщане на амбалаж.

AtonSync 0.3.2111.248

15-09-2020 16:05
 • Версия на базата: 2111.

AtonMobile 1.170.2(0).237

15-09-2020 09:30
 • ТЕСТОВА ВЕРСИЯ! Не е достъпна за автоматичен ъпдейт.
 • Курсове.
 • Връщане на амбалаж.

TouchSale2 2.1.326.752

14-09-2020 12:30
 • ТЕСТОВА ВЕРСИЯ! Не е достъпна за автоматичен ъпдейт.
 • Възможност за анилиране на сметки от предходни отчети при работа с централна база.

TouchSale 1.16.326.752

14-09-2020 12:30
 • ТЕСТОВА ВЕРСИЯ! Не е достъпна за автоматичен ъпдейт.
 • Възможност за анилиране на сметки от предходни отчети при работа с централна база.

TSPrint 1.1.310.117

11-09-2020 09:00
 • Прекомпилиране.

MyWaiter 1.58.140

25-08-2020 16:30