Достъп до нови версии

Потребител:     Парола:      

За достъп до "Нови версии" използвайте потребителското си име и парола от форума. Регистрацията не е достатъчна, трябва да имате и допълнителна оторизация за тази част от сайта. За въпроси и проблеми пишете тук.

FourSeasons

 • Reception2
 • 0.3.698.828
 • SPA
 • 1.1.50.118

 • TouchSale
 • 1.10.272.569
 • TSPrint
 • 1.0.262.66

 • MyServer
 • 1.53.234.129
 • MyWaiter
 • 1.51.113
 • MyMenu
 • 1.37.53
 • MyAdmin
 • 1.50.9

 • CardLock
 • 1.0.0.24
 • ExtremeLink
 • 0.2.0.28
 • Tel2
 • 2.2.0.29

 • Agency
 • 1.126
 • Change
 • 1.13
 • Manager2
 • 1.10.0.66
 • Mark
 • 3.23
 • Reception
 • 4.360
 • Sale
 • 5.256
 • Service
 • 1.134
 • Store
 • 4.214

Aton/Shop

 • Aton
 • 2.0.1856.2758
 • AtonS3
 • 1.2.1827.2112
 • AtonPOS
 • 1.4.1463.168
 • AtonSync
 • 0.3.1856.174

 • AtonMobile
 • 1.62
 • AtonMobileServer
 • 0.17.1635.17

 • PocketShop
 • 1.3.104
 • PocketSimple
 • 0.0.1208.2

 • Shop
 • 2.460
 • Shop2
 • 1.2.0.7

TickSys

 • TickSys
 • 1.2.501.500
 • CitySys
 • 0.1.106.153
 • TickLine
 • 1.0.13.21

 • TickSync
 • 0.0.0.79
 • FuelSync
 • 0.0.0.4
 • FuelSys
 • 0.0.0.3

Още

 • CRM
 • 1.1.36.464
 • MultiPass
 • 1.3.38.105
 • TouchPark
 • 1.1.14.15
 • KidsPark
 • 0.0.14.2

 • Arc2
 • 1.8.0.62
 • BlackScr
 • 0.0.0.2
 • ComTool
 • 0.0.0.1
 • Dos2Win
 • 1.1.0.2
 • Mailer
 • 1.1.0.10
 • Replicator
 • 1.0.0.10

 • SkiDepot
 • 0.1.10.11

Android

 • Kiara
 • 1.1.226
 • Delenn
 • 0.19.1
 • Kida
 • 1.3.4
 • Tara
 • 0.1.21
 • Frieda
 • 1.19.3

За DOS

 • Arc
 • 1.44
 • DDS
 • 2.06
 • Parking
 • 1.57

 • DatecsFP Setup
 • 1.26
 • ElitFP Setup
 • 1.00
 • ISLFP Setup
 • 1.15
 • ZekaFP Setup
 • 1.04

Aton 2.0.1856.2758

17-01-2018 16:30
 • Корекции в експорт за Ажур.
 • Отстранени неточности в операция Оферти.
 • Отстранена неточност в справка Разчети по клиенти.
 • Проверка за дублиране на номер на входяща фактура за услуги.

AtonSync 0.3.1856.174

17-01-2018 16:05
 • Версия на базата: 1856.

AtonMobile 1.62

16-01-2018 11:00
 • Добавена за ръчно въвеждане на количество на партида.

TouchSale 1.10.272.569

05-01-2018 15:00
 • ТЕСТОВА ВЕРСИЯ! Не е достъпна за автоматичен ъпдейт на обекти с по-ниска версия на базата.
 • Други минимални коерекции.

CRM 1.1.36.464

04-01-2018 13:30
 • Системни промени.

TSPrint 1.0.262.66

04-01-2018 12:50
 • Прекомпилиране.

AtonS3 1.2.1827.2112

14-12-2017 11:00

  Reception2 0.3.698.828

  08-12-2017 13:00
  • Направени промени в експорт Ривал.

  MyServer 1.53.234.129

  30-11-2017 14:00
  • Изпращане на push съобщения до потребителите на MyMenu при нови поръчки и смяна на статус на вече изпратени поръчки.

  TickSys 1.2.501.500

  19-09-2017 08:00
  • Системни промени.

  Arc2 1.8.0.62

  12-09-2017 09:00
  • Възможност за архивиране на локални firebird бази данни.

  MyWaiter 1.51.113

  21-08-2017 10:45
  • Подобрена стабилност при разпадане на връзката със сървъра.

  MyAdmin 1.50.9

  03-08-2017 13:00
  • Вход с код на потребител.
  • Обновен стил.
  • Други подобрения.

  Shop 2.460

  29-06-2017 13:39
  • Добавен експорт към Microinvest DeltaPro.