Достъп до нови версии

Потребител:     Парола:      

За достъп до "Нови версии" използвайте потребителското си име и парола от форума. Регистрацията не е достатъчна, трябва да имате и допълнителна оторизация за тази част от сайта. За въпроси и проблеми пишете тук.

FourSeasons

 • Reception2
 • 2.0.829.964
 • SPA
 • 2.0.71.150

 • TouchSale
 • 1.16.370.855
 • TouchSale2
 • 2.1.370.855
 • TSPrint
 • 1.3.310.153
 • TSDelivery
 • 1.4.220509

 • MyServer
 • 1.74.300.237
 • MyWaiter
 • 2.65.210

 • CardLock
 • 1.0.0.24
 • Tel2
 • 2.2.0.31

Aton

 • Aton
 • 2.15.2229.3360
 • AtonS
 • 2.15.2144.2336
 • AtonPOS
 • 1.4.1463.331
 • AtonSync
 • 0.3.2229.286

 • AtonMobile
 • 2.1150.2.369
 • AtonMobileWH
 • 0.15.0.46

Aton Supto

 • Aton
 • 3.15.2229.3276
 • AtonS
 • 3.15.2144.2322
 • AtonPOS
 • 3.0.1463.470

 • AtonMobile2
 • 3.2150.11.362

TickSys

 • TickSys
 • 2.0.574.558
 • CitySys
 • 0.1.106.153
 • TickLine
 • 1.0.13.21

 • TickSync
 • 0.0.0.79
 • FuelSync
 • 0.0.0.4
 • FuelSys
 • 0.0.0.3

Още

 • CRM
 • 1.1.40.507
 • MultiPass
 • 1.3.38.112
 • TouchPark
 • 1.2.17.22
 • KidsPark
 • 0.0.14.2

 • Arc2
 • 1.9.0.65
 • BlackScr
 • 0.0.0.2
 • ComTool
 • 0.0.0.1
 • Dos2Win
 • 1.1.0.2
 • Mailer
 • 1.1.0.10
 • Replicator
 • 1.0.0.10

Android

 • Kiara
 • 1.1.226
 • Delenn
 • 0.19.1
 • Kida
 • 1.3.4
 • Tara
 • 0.1.21
 • Frieda
 • 1.19.3

TouchSale2 2.1.370.855

31-01-2023 12:15
 • Корекции свъзрази с многократното смесено плащане с карта.
 • Поле "Сложност" за асортиментите.
 • Опция за въвеждане на максимален брой гости при закриване на сметка.
 • Закриване на сметки към FIAS със сума за облусжвне.

TouchSale 1.16.370.855

31-01-2023 12:15
 • Корекции свъзрази с многократното смесено плащане с карта.
 • Поле "Сложност" за асортиментите.
 • Опция за въвеждане на максимален брой гости при закриване на сметка.
 • Закриване на сметки към FIAS със сума за облусжвне.

SPA 2.0.71.150

30-01-2023 11:10
 • Добавена възможност за изход до код след неактивност на оператор.
 • Направени промени по синхронизация с клок.

TSPrint 1.3.310.153

26-01-2023 13:30
 • Прекомпилиране.

MyWaiter 2.65.210

26-01-2023 13:00
 • Поддържане на устройства myPOS F20.
 • Възможност за многократно смесено плащане на сметка с карта.
 • Нов бутон/меню за информация за сметката.
 • Небходим е MyServer 1.74.300.237.

MyServer 1.74.300.237

26-01-2023 13:00
 • Корекции необходими за новите версии на MyWaiter 2.65.210.

AtonMobile 2.1150.2.369

26-01-2023 12:30
 • ТЕСТОВА ВЕРСИЯ! Не е достъпна за автоматичен ъпдейт.
 • Конфигурация за тип на печат на продажба - като стокова разписка или търговски документ.
 • Конфигурация на номер на кола и име на шофьор и печат в тип търговски документ на продажба на пос.
 • Отстранена неточност при автоматично маркиране на партиди в продажба.

TickSys 2.0.574.558

24-01-2023 10:30
 • Във вид на цената добавено IsActive, всики настройки за цената и продажбата са съобразени.

MultiPass 1.3.38.112

21-01-2023 12:40
 • Прекомпилиране.

AtonMobile 3.2150.11.362

05-01-2023 18:30
 • ТЕСТОВА ВЕРСИЯ! Не е достъпна за автоматичен ъпдейт.
 • Добавен запис на основание за начисляване на ддс във връщане на стока.
 • Добавен печат на отчет във Фискални->Отчети.
 • Добавена конфигурация на брой копия на продажба.

AtonMobile WH 0.15.0.46

05-01-2023 18:30
 • Прекомпилиране за 2.15/3.15 апи.