Достъп до нови версии

Потребител:     Парола:      

За достъп до "Нови версии" използвайте потребителското си име и парола от форума. Регистрацията не е достатъчна, трябва да имате и допълнителна оторизация за тази част от сайта. За въпроси и проблеми пишете тук.

FourSeasons

 • Reception
 • 1.9.836.971
 • Reception2
 • 2.0.836.972
 • SPA
 • 2.0.72.156

 • TouchSale
 • 1.16.374.861
 • TouchSale2
 • 2.1.374.861
 • TSPrint
 • 1.3.310.159
 • TSDelivery
 • 1.4.220509

 • MyServer
 • 1.79.340.243
 • MyWaiter
 • 2.67.236

 • CardLock
 • 1.0.0.24
 • Tel2
 • 2.2.0.31

Aton

 • Aton
 • 2.16.2250.3410
 • AtonS
 • 2.16.2182.2394
 • AtonPOS
 • 2.16.1463.367
 • AtonSync
 • 0.16.2250.302

 • AtonMobile
 • 2.2160.2.381
 • AtonMobileWH
 • 0.16.0.50

Aton Supto

 • Aton
 • 3.16.2250.3320
 • AtonS
 • 3.16.2182.2366
 • AtonPOS
 • 3.16.1463.536

 • AtonMobile2
 • 3.3160.2.382

TickSys

 • TickSys
 • 2.0.575.559
 • CitySys
 • 0.1.106.153
 • TickLine
 • 1.0.13.21

 • TickSync
 • 0.0.0.79
 • FuelSync
 • 0.0.0.4
 • FuelSys
 • 0.0.0.3

Още

 • CRM
 • 1.1.40.509
 • MultiPass
 • 1.3.38.112
 • TouchPark
 • 1.2.17.22
 • KidsPark
 • 0.0.14.2

 • Arc2
 • 1.9.0.65
 • BlackScr
 • 0.0.0.2
 • ComTool
 • 0.0.0.1
 • Dos2Win
 • 1.1.0.2
 • Mailer
 • 1.1.0.10
 • Replicator
 • 1.0.0.10

Android

 • Kiara
 • 1.1.226
 • Delenn
 • 0.19.1
 • Kida
 • 1.3.4
 • Tara
 • 0.1.21
 • Frieda
 • 1.19.3

AtonSync 0.16.2250.302

07-06-2023 15:15
 • Версия на базата: 2250.

Aton 2.16.2250.3410

07-06-2023 15:10
 • Отстранена неточност в свободно плащане на доставка
 • Доставка към няколко склада, записана с отложено плащане, но не се появява в плащания доставки.
 • Справка -> Продажби -> Отметка Фискализиране -> не работи коректно
 • Конфигурация -> Контрагенти -> Начално салдо -> Проблем с начално салдо на доставчик.
 • Операции -> Продажба -> Проблем при начисляване на бонус тип % отстъпка
 • История на операциите - Access violation at address 00406263 in module 'Aton.exe'. Read of address FFFFFFFD
 • Забиване на Заявка за доставка.
 • Да може да се вкарва само 20,9,0 % ДДС в конфигурация продукт
 • Бутон разнася в плащане на продажба да се съобразява с ДДС.
 • Отстранена неточност при продажба с ВОП.
 • Отстранена неточност с филтър контрагент в справка продажби по продукти.
 • Отстранена неточност при зареждане на временна продажба в продажба.
 • Добавена възможност за запис на адрес на контрагента при запис на фактурни данни.
 • В печат на инвойс за място на сделката показва адрес на контрагента.

Aton 3.16.2250.3320

07-06-2023 14:50
 • Отстранена неточност в свободно плащане на доставка
 • Доставка към няколко склада, записана с отложено плащане, но не се появява в плащания доставки.
 • Справка -> Продажби -> Отметка Фискализиране -> не работи коректно
 • Конфигурация -> Контрагенти -> Начално салдо -> Проблем с начално салдо на доставчик.
 • Операции -> Продажба -> Проблем при начисляване на бонус тип % отстъпка
 • История на операциите - Access violation at address 00406263 in module 'Aton.exe'. Read of address FFFFFFFD
 • Забиване на Заявка за доставка.
 • Да може да се вкарва само 20,9,0 % ДДС в конфигурация продукт
 • Бутон разнася в плащане на продажба да се съобразява с ДДС.
 • Отстранена неточност при продажба с ВОП.
 • Отстранена неточност с филтър контрагент в справка продажби по продукти.
 • Отстранена неточност при зареждане на временна продажба в продажба.
 • Добавена възможност за запис на адрес на контрагента при запис на фактурни данни.
 • В печат на инвойс за място на сделката показва адрес на контрагента.

AtonS3 2.16.2182.2394

07-06-2023 14:40
 • Разграничаване на продуктите от рецепти в справка наличности.
 • Свободно плащане на доставка
 • Конфигурация -> Глобална -> Връщане на стока от клиент -> Разнася по сметка -> Не работи
 • Справка -> Продажби -> Отметка Фискализиране -> не работи коректно
 • Операции -> Продажба -> Проблем при начисляване на бонус тип % отстъпка
 • История на операциите - Access violation at address 00406263 in module 'Aton.exe'. Read of address FFFFFFFD
 • Забиване на Заявка за доставка.
 • Да може да се вкарва само 20,9,0 % ДДС в конфигурация продукт
 • Бутон разнася в плащане на продажба да се съобразява с ДДС.
 • Отстранена неточност при продажба с воп.
 • Отстранена неточност с филтър контрагент в справка продажби по продукти.
 • Отстранена неточност при зареждане на временна продажба в продажба.
 • Добавена възможност за запис на адрес на контрагента при запис на фактурни данни.
 • В печат на инвойс за място на сделката показва адрес на контрагента.

AtonS3 3.16.2182.2366

07-06-2023 14:30
 • Разграничаване на продуктите от рецепти в справка наличности.
 • Свободно плащане на доставка
 • Конфигурация -> Глобална -> Връщане на стока от клиент -> Разнася по сметка -> Не работи
 • Справка -> Продажби -> Отметка Фискализиране -> не работи коректно
 • Операции -> Продажба -> Проблем при начисляване на бонус тип % отстъпка
 • История на операциите - Access violation at address 00406263 in module 'Aton.exe'. Read of address FFFFFFFD
 • Забиване на Заявка за доставка.
 • Да може да се вкарва само 20,9,0 % ДДС в конфигурация продукт
 • Бутон разнася в плащане на продажба да се съобразява с ДДС.
 • Отстранена неточност при продажба с воп.
 • Отстранена неточност с филтър контрагент в справка продажби по продукти.
 • Отстранена неточност при зареждане на временна продажба в продажба.
 • Добавена възможност за запис на адрес на контрагента при запис на фактурни данни.
 • В печат на инвойс за място на сделката показва адрес на контрагента.