Достъп до нови версии

Потребител:     Парола:      

За достъп до "Нови версии" използвайте потребителското си име и парола от форума. Регистрацията не е достатъчна, трябва да имате и допълнителна оторизация за тази част от сайта. За въпроси и проблеми пишете тук.

FourSeasons

 • Reception
 • 1.9.839.977
 • Reception2
 • 2.0.839.978
 • SPA
 • 2.0.72.156

 • TouchSale
 • 1.16.389.890
 • TouchSale2
 • 2.1.389.890
 • TSPrint
 • 1.3.376.179
 • TSDelivery
 • 2024-03-25

 • MyServer
 • 2.90.364.281
 • MyWaiter
 • 2.72.257

 • CardLock
 • 1.0.0.24
 • Tel2
 • 2.2.0.31

Aton

 • Aton
 • 2.16.2277.3470
 • AtonS
 • 2.16.2247.2512
 • AtonPOS
 • 2.16.1463.383
 • AtonSync
 • 0.16.2277.315

 • AtonMobile
 • 2.2160.2.393
 • AtonMobileWH
 • 0.16.0.50

Aton Supto

 • Aton
 • 3.16.2277.3360
 • AtonS
 • 3.16.2247.2416
 • AtonPOS
 • 3.16.1463.578

 • AtonMobile2
 • 3.3160.2.382

TickSys

 • TickSys
 • 2.0.578.560
 • CitySys
 • 0.1.106.153
 • TickLine
 • 1.0.13.21

 • TickSync
 • 0.0.0.79
 • FuelSync
 • 0.0.0.4
 • FuelSys
 • 0.0.0.3

Още

 • CRM
 • 1.1.40.509
 • MultiPass
 • 1.3.38.113
 • TouchPark
 • 1.2.17.23
 • KidsPark
 • 0.0.14.2

 • Arc2
 • 1.9.0.65
 • BlackScr
 • 0.0.0.2
 • ComTool
 • 0.0.0.1
 • Dos2Win
 • 1.1.0.2
 • Mailer
 • 1.1.0.10
 • Replicator
 • 1.0.0.10

Android

 • Kiara
 • 1.1.226
 • Delenn
 • 0.19.1
 • Kida
 • 1.3.4
 • Tara
 • 0.1.21
 • Frieda
 • 1.19.3

TouchSale2 2.1.389.890

12-04-2024 10:30

  TouchSale 1.16.389.890

  12-04-2024 10:30

   AtonS3 3.16.2247.2416

   11-04-2024 10:40
   • Връщане на стока, фактурирана към различни контрагенти.
   • Кредитно известие по фактура за авансово плащане.
   • Операции -> Плащания -> Плащане на доставки -> Некоректни суми при Дебитно известие за сума.
   • Проблем с кредитно известие към доставчик към опростена фактура.
   • Операции -> Продажба -> Връщане на стока -> Дублиране на сума по КИ в Плащане на продажби.
   • Добавена справка продукти с променени доставни цени.
   • Срок на годност от производство.
   • Ускорен запис във временна каса.
   • В справка наличности да има колона последен доставчик.
   • Да има тотали в колоните на справка продажби по продукти. Да се добави колона последен доставчик.
   • Проблем с изписване на продукти с различни мерни единици. 0002901
   • Отстранена неточност при връщане на стока с опция за обобощаване.
   • Проблем в операция инвентаризация при селектирани продукти и рефреш на променени продукти.
   • Отбелязване на елементи на поръчка като бонуси от система за импорт/експорт за кока кола Asseco.

   AtonS3 2.16.2247.2512

   11-04-2024 10:30
   • Връщане на стока, фактурирана към различни контрагенти.
   • Кредитно известие по фактура за авансово плащане.
   • Операции -> Плащания -> Плащане на доставки -> Некоректни суми при Дебитно известие за сума.
   • Проблем с кредитно известие към доставчик към опростена фактура.
   • Операции -> Продажба -> Връщане на стока -> Дублиране на сума по КИ в Плащане на продажби.
   • Добавена справка продукти с променени доставни цени.
   • Срок на годност от производство.
   • Ускорен запис във временна каса.
   • В справка наличности да има колона последен доставчик.
   • Да има тотали в колоните на справка продажби по продукти. Да се добави колона последен доставчик.
   • Проблем с изписване на продукти с различни мерни единици. 0002901
   • Отстранена неточност при връщане на стока с опция за обобощаване.
   • Проблем в операция инвентаризация при селектирани продукти и рефреш на променени продукти.
   • Отбелязване на елементи на поръчка като бонуси от система за импорт/експорт за кока кола Asseco.

   AtonSync 0.16.2277.315

   09-04-2024 12:40
   • Версия на базата: 2277.

   Aton 2.16.2277.3470

   09-04-2024 12:30
   • Кредитно известие по фактура за авансово плащане.
   • Проблем с кредитно известие към доставчик към опростена фактура.
   • Добавена справка продукти с променени доставни цени.
   • Ускорен запис във временна каса.
   • В справка наличности да има колона последен доставчик.
   • Да има тотали в колоните на справка продажби по продукти. Да се добави колона последен доставчик.
   • Проблем с изписване на продукти с различни мерни единици. 0002901
   • Отстранена неточност при връщане на стока с опция за обобощаване.
   • Проблем в операция инвентаризация при селектирани продукти и рефреш на променени продукти.
   • Отбелязване на елементи на поръчка като бонуси от система за импорт/експорт за кока кола Asseco.
   • Сериен номер за лиценз в справка продажби.

   Aton 3.16.2277.3360

   09-04-2024 10:50
   • Кредитно известие по фактура за авансово плащане.
   • Проблем с кредитно известие към доставчик към опростена фактура.
   • Добавена справка продукти с променени доставни цени.
   • Ускорен запис във временна каса.
   • В справка наличности да има колона последен доставчик.
   • Да има тотали в колоните на справка продажби по продукти. Да се добави колона последен доставчик.
   • Проблем с изписване на продукти с различни мерни единици. 0002901
   • Отстранена неточност при връщане на стока с опция за обобощаване.
   • Проблем в операция инвентаризация при селектирани продукти и рефреш на променени продукти.
   • Отбелязване на елементи на поръчка като бонуси от система за импорт/експорт за кока кола Asseco.