Достъп до нови версии

Потребител:     Парола:      

За достъп до "Нови версии" използвайте потребителското си име и парола от форума. Регистрацията не е достатъчна, трябва да имате и допълнителна оторизация за тази част от сайта. За въпроси и проблеми пишете тук.

FourSeasons

 • Reception2
 • 2.0.829.964
 • SPA
 • 1.1.65.131

 • TouchSale
 • 1.16.356.825
 • TouchSale2
 • 2.1.356.825
 • TSPrint
 • 1.3.310.143
 • TSDelivery
 • 1.4.220509

 • MyServer
 • 1.71.300.216
 • MyWaiter
 • 2.62.195

 • CardLock
 • 1.0.0.24
 • Tel2
 • 2.2.0.31

Aton

 • Aton
 • 2.0.2177.3282
 • AtonS
 • 1.2.2089.2198
 • AtonPOS
 • 1.4.1463.331
 • AtonSync
 • 0.3.2183.272

 • AtonMobile
 • 1.1100.2.315
 • AtonMobileWH
 • 0.10.0.37

Aton Supto

 • Aton
 • 3.0.2177.3238
 • AtonS
 • 3.0.2089.2198
 • AtonPOS
 • 3.0.1463.470

 • AtonMobile2
 • 2.2100.11.316

TickSys

 • TickSys
 • 2.0.569.557
 • CitySys
 • 0.1.106.153
 • TickLine
 • 1.0.13.21

 • TickSync
 • 0.0.0.79
 • FuelSync
 • 0.0.0.4
 • FuelSys
 • 0.0.0.3

Още

 • CRM
 • 1.1.40.500
 • MultiPass
 • 1.3.38.111
 • TouchPark
 • 1.2.17.20
 • KidsPark
 • 0.0.14.2

 • Arc2
 • 1.9.0.65
 • BlackScr
 • 0.0.0.2
 • ComTool
 • 0.0.0.1
 • Dos2Win
 • 1.1.0.2
 • Mailer
 • 1.1.0.10
 • Replicator
 • 1.0.0.10

Android

 • Kiara
 • 1.1.226
 • Delenn
 • 0.19.1
 • Kida
 • 1.3.4
 • Tara
 • 0.1.21
 • Frieda
 • 1.19.3

AtonS3 3.0.2089.2198

18-05-2022 12:05
 • Ускорено зареждане на данни за операциите в плащания на доставки и плащания на дистрибутори.
 • Конфигурация на файл за печат по подразбиране на поръчка за контрагент.
 • Позициониране върху създаден нов продукт при вече отворена продажба.В]
 • Набиране на елементите на кредитно от връщане на стока спрямо разфасовката по подразбиране.
 • Изтриване на редове с нулево количество в операция оферта.
 • Редакция на входящ номер/гаранция при редакция на доставка.В]
 • Тотали в кредитно известие към доставчик с основа, сума на ддс и обща сума.
 • Конфигурация за връзка с апи.
 • Деактивиране на бутон Продажба в диалога за поръчки при изпълнение на поръчка.
 • Добавена опция в Глобална конфигурация->Поръчки за това дали да се изтриват редове с нулеви количества или не в диалога за редакция и нова поръчка.
 • Оправена неточност в работата на диалога Инвентаризация за дата.
 • Направена корекция в записа на разнасяне на отчет от TouchSale.
 • Добавена възможност за зареждане на заявка за доставка от справка продажба по продукти.
 • Отстранена неточност при запис на промяна на доставна цена при работа с разфасовки.
 • В хедър на колоните за доставни цени и суми в справка наличности се показва от конфигурация цените с ддс ли са или без.
 • Отстранена неточност при визуализиране на партиден номер и срок на годност в справка доставка по продукти.
 • Направени промени при зареждане на права на оператор при наследяване от друг оператор.
 • В справка продажба по асортимент да се визуализира списък с всички серийни/партидни номера и срокове на годност вместо само последния.
 • Отстранени неточности при маркиране с разфасовка в операция производство.
 • Фокус на грид след избор на "Произведено в склад" в Операции Производство.
 • При маркирани продажби и избор на бутона По продукти в справката да взема предвид чека за връщане на стока към избраните продажби.
 • Корекция в експорт за Девин.
 • Корекция при фискализиране на връщане на стока.
 • Опция за маркиране с F5 и Enter в оферта.
 • Импорт EDI.

AtonS3 1.2.2089.2198

18-05-2022 12:00
 • Ускорено зареждане на данни за операциите в плащания на доставки и плащания на дистрибутори.
 • Конфигурация на файл за печат по подразбиране на поръчка за контрагент.
 • Позициониране върху създаден нов продукт при вече отворена продажба.В]
 • Набиране на елементите на кредитно от връщане на стока спрямо разфасовката по подразбиране.
 • Изтриване на редове с нулево количество в операция оферта.
 • Редакция на входящ номер/гаранция при редакция на доставка.В]
 • Тотали в кредитно известие към доставчик с основа, сума на ддс и обща сума.
 • Конфигурация за връзка с апи.
 • Деактивиране на бутон Продажба в диалога за поръчки при изпълнение на поръчка.
 • Добавена опция в Глобална конфигурация->Поръчки за това дали да се изтриват редове с нулеви количества или не в диалога за редакция и нова поръчка.
 • Оправена неточност в работата на диалога Инвентаризация за дата.
 • Направена корекция в записа на разнасяне на отчет от TouchSale.
 • Добавена възможност за зареждане на заявка за доставка от справка продажба по продукти.
 • Отстранена неточност при запис на промяна на доставна цена при работа с разфасовки.
 • В хедър на колоните за доставни цени и суми в справка наличности се показва от конфигурация цените с ддс ли са или без.
 • Отстранена неточност при визуализиране на партиден номер и срок на годност в справка доставка по продукти.
 • Направени промени при зареждане на права на оператор при наследяване от друг оператор.
 • В справка продажба по асортимент да се визуализира списък с всички серийни/партидни номера и срокове на годност вместо само последния.
 • Отстранени неточности при маркиране с разфасовка в операция производство.
 • Фокус на грид след избор на "Произведено в склад" в Операции Производство.
 • При маркирани продажби и избор на бутона По продукти в справката да взема предвид чека за връщане на стока към избраните продажби.
 • Корекция в експорт за Девин.
 • Корекция при фискализиране на връщане на стока.
 • Опция за маркиране с F5 и Enter в оферта.
 • Импорт EDI.

MyWaiter 2.62.195

09-05-2022 10:45
 • Отстранени неточноти при визуализиране на инфото за забяване по станциите.
 • Предотвратена възможност за повторно плащане на вече платени сметки с карта.

MyServer 1.71.300.216

09-05-2022 10:00
 • Добавени корекции, необходими за новите версии на MyWaiter.

TSDelivery 1.4.220509

09-05-2022 09:20
 • Нов параметър Payments в метода Order, за задаване начини на плащане към сметка