TickSys

Система за управление на автобусни превози и билетен контрол

TickSys е цялостна системата за управление на фирма за автобусни превози. Работи на централен сървър в интернет с обща база данни за всички модули. Достъпът до сървъра е ограничен само за одобрени потребители. Системата се състои от няколко модула:

Конфигурация

С този модул се конфигурира цялостната база на системата:
 • Видове автобуси (марка, брой места);
 • Автобуси (вид, номер, статус);
 • Шофьори;
 • Видове „Билетни бюра” – собствени и външни;
 • Направления (например София – Търново – Варна);
 • Цени – по видове пътници (редовни, детски, пенсионерски и др.);
 • Разписания – Поддържат се по периоди (сезонни, уикенд);
 • GPS координати;
 • Видеокамери.

Билети

Обслужва продажбите на билетите: бланкови, електронни и „външни” (ФОЦ). Модулът се инсталира на всяко билетно бюро и осигурява онлайн достъп до базата и разрешените за него разписания. От бюрото могат да се извършават продажби за настоящи и бъдещи курсове. Модулът може да работи както в собствени бюра, така и във външни (чужди или комисионерски). Във втория случай системата автоматично отчита нужните комисионни по предварително настроени проценти и условия. Всеки издаден билет е с уникален баркод номер, който служи за бързо „чекиране” при качване в автобуса.

Автобус

Модулът работи в автобус на специализиран терминал. Терминала е в постоянна интернет връзка с централната база данни. От там шофьора и/или стюарда получават актуална информация за курса и продадените билети по предстоящите спирки. Шофьора и/или стюарда имат възможност да извършват както продажба на билети от автобуса, така и регистрация на билети от външни бюра. От терминала в автобуса могат да се отпечатват фискализирани билети.

Монитор

Модулът показва детайлно състоянието на автобусите в онлайн режим. За всеки автобус е ясно виден режима му на придвижване чрез директна GPS връзка. Във всеки автобус са монтирани минимум две камери, които изпращат снимки в централната база данни. От този модул супервайзора на системата може на момента да направи проверка колко хора пътуват в автобуса, къде се намира той и колко билета има продадени за него. Тази проверка може да се прави и за неограничен период назад във времето. Камерите са оборудвани с инфрачервено осветление, което позволява и нощно преброяване. Данните от GPS служат за директно изчертаване на трасето и текущата позиция на автобуса. От тях става ясна и скоростта и надморската височина.

Ползи

 • Пълен контрол над всеки автобус по отделно: истински брой пътници (чрез снимки в реално време), GPS позиция.
 • Пълна резервационна система за продажби, позволяваща максимално уплътняване на курсовете.
 • Лекота при планиране на връзката автобус-курс.
 • Отлична отчетност и взаимоотношения с външни бюра (комисионери).