Parking

Програма обработваща данните на автомобили, пристигащи и заминаващи от паркинг.

  • Часови и денонощни такси за различни типове автомобили.
  • Пълен контрол върху трафика!
  • Абонаменти.
  • Нива на достъп до базата с данни.


DDS

Обработка на дневниците за покупките и продажбите на фирми регистрирани по ДДС.

  • Възможност за обработка на неограничен брой фирми и периоди.
  • Създаване на дискета с файлове изисквани от данъчните служби.
  • Генериране и печат на "Справка-декларация" за ДДС.


FP Setup

  • Конфигурационна програма за фискални устройства Datecs FP3530, Datecs 550F Elit 7000S, Elit 7000M, Elit 7000M2, Elit Elegans MX, Elit Micro MT, Elit Micro LT, ISL 3811 и ISL 3811.1.
  • Статус, продажби, отчети, справки, настройки, фискализиране.


ELTA Setup

Конфигурационна програма за телефонна централа ELTA.
Пълен контрол върху функциите на централата.