PocketShop

Търговско-складова система за Pocket-PC

PocketShop е допълнителен модул към Shop и Aton пригоден за работа с джобен компютър (PocketPC).

Ако извършвате разносна търговия на стоки, това е идеалното решение за Вас. Чрез PocketShop може да следите и описвате отделните доставки, които извършвате за вашите клиенти.

  • Предоставя подробна информация за извършените от Вас доставки - клиент, стоки, количества и цени на отделните продукти.
  • Също така може да следите начините на плащания както и взети пари за стари задължения.
  • Програмата е напълно съвместима за работа с нашите продукти Shop и Aton.Позволява прехвърлянето на данни от и към тях, като по този начин получавате пълно и подробно описание и контрол на вашата дейност като доставчик и дистрибутор.
  • Подържа работа с мобилни принтери чрез протоколи Bluetooth, InfraRed и RS232.