Arc 2

Архивираща програма

Жизнено важен процес при обработването и съхранение на данни е архивирането. За съжаление данни се губят в най-неочаквания момент, затова не поглеждайте на въпроса "Не, дали ще загубя данни, а кога?" с насмешка. Направете архивирането на вашите данни един лесен, бърз и автоматичен процес.

Arc2 е архивираща програма, правеща ежедневни архиви на посочени от вас папки и файлове. Преди създаването на архива се изтрива най-стария от тях. Брой на старите архиви зависи от предоставеното дисково пространство.

Конфигурират се различни параметри:

  • Часови период за архивиране;
  • Предоставено дисково пространство;
  • Предполагаемо нарастване на предстоящия архив (КБ,МБ или %);
  • Папки и файлове за архивиране;
  • Архивиране с подпапки;
  • Ниво на компресия;
  • Автоматично стартиране с Windows;
  • Загасяне на компютъра след създаване на редовния архив;
  • Файлове, които да не се компресират;
  • Файлове, които да не влизат в архива.