Страница 1 от 1

Меню Инструменти

Публикувано: 02-09-2020 09:51
от alex
Менюто "Инструменти" стои в началния екран.
Препоръчително е да се настройват шорткъти, за да се вземе името на файла, като текст в менюто.
MaxthonSnap20200902110413.png
MaxthonSnap20200902110455.png