Какво ново във версиите

Въпроси, мнения и предложения свързани с модула.
Потребителски аватар
alex
Site Admin
Мнения: 1549
Регистриран: 02-11-2004 14:26
Име: Александър Димитров
Местоположение: Пловдив
Контакти:

Какво ново във версиите

Мнение от alex » 20-11-2018 16:00

TouchSale 1.11.ххх.ххх
---------------------------------------
* Добавени нови неща и подобрения в мониторите.
* Конфигурация монитори (монитори за сервитьори и шпикери, шпионски монитори).
* Задаване на вида на ястията ("първо", "второ", "трето"...) от групитата на артикула. Както и забавяне на подаването за изпълнение на мониторите в кухнята, с цел излизането им по едно и също време.
* Спешни поръчки, излизащи в червено на мониторите.

* Подобрена схема на заведението.
* Промяна на текста "Списък" или "Титуляри" вече на "Клиенти".
* "Почистване" на базата след отчет.
* Отчетите вече се генерират и печатат през FastReport.
* Обновена справка "Фактури".
* Издаване на свободна проформа фактура.
* Право за печат на една или няколко предварителни сметки.
* Проверка за рекурсивност на групи и подгрупи.
* Корекции при избиране на коментари към поръчки.
* Визуализиране на ново-приготвените поръчки с номерата на масите на началния екран, както и в списъка с масите.
* Изписване на името на заведението в диалозите за маркиране.
* Възможност за печат на фискален бон с тотал и в друга валута.
* Прочитане на везна при маркиране с F6.
* Обновени бригади - конфигурация, проценти, отчетност, справки, както и управление от меню "Функции".
* Нов вид персонал "Рънър" работещ към бригади, споделящ процента на сервитьорите.
* Кореции по GreenDaly карти.
* Обновен английски превод.
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Потребителски аватар
alex
Site Admin
Мнения: 1549
Регистриран: 02-11-2004 14:26
Име: Александър Димитров
Местоположение: Пловдив
Контакти:

Re: Какво ново по версии

Мнение от alex » 20-11-2018 16:08

TouchSale 1.12.ххх.ххх
---------------------------------------
* Нова глобална опция: "Работа с менюта (ценови лист)". При активирането ѝ седават следните възможности:
  • 1. Цените се определят според менютата (ценовите лист) както в Атон - с препоритети, дати, часове и т.н.;
    2. Едно меню може да бъде активно за няколко заведения;
    3. Менютата се синхронизират от ценовите листи на Атон;
    4. Обектите вече служат само за определяне на мястото на печат на поръчките (или моноторите);
    5. Възможност за повече от един обект за даден артикул, т.е. при маркиране - отпечатване на поръчки в един или повече обекти.
* Нова опция: "Филтър заведение" за улесняване при конфигуриране на няколко заведение в една база.
* Корекции в конфугирация на асортименти и цени.
* Оптимизации в диалозите със сметки.
* Допълнителна информация за конкурентната транзакция при грешката "lock conflict".
* Корекции в репортите за отчетите (формат А4).
* Групите в дървовидна структура.
* Подобрения при маркиране с под групи.
* Опция за опростен интерфейс.
* Обновена конфигурация персонал.
* Принтер по подразбиране за обектите, ако не е указан друг в "Печат на поръчки по обекти".
* Обновен драйвер Datecs FP 705 KL.
* Подобрена схема на заведението.
* Обновен английски превод.
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Потребителски аватар
alex
Site Admin
Мнения: 1549
Регистриран: 02-11-2004 14:26
Име: Александър Димитров
Местоположение: Пловдив
Контакти:

Re: Какво ново по версии

Мнение от alex » 20-11-2018 16:27

TouchSale 1.13.ххх.ххх
---------------------------------------
* Възможност за синхонизиране с централна база на TouchSale. Внимание: всички конфигурационни таблици, включително артикули и цени ще бъдат сихнронизирани автоматично от посочената центранла база!
* Възможност за експортиране на отчетите към централната база.


* Подобрения в справка по оператори.
* Нови опции и подобрения и оптимизации в TSM (TouchSale Монитор).
* Възстановяване на връзката в режим на TSM.
* Подобрения при работа с визуализиране на нефискализирани сметки.
* Навигациаонни бутони в диалозите за маркиране при тъчскрийн режим.
* Разширен брой на символите в номерация на масите до 10.
* Разширен брой на символите за картите на клиентите до 30.
* Разширен броя на символите на 100 в имената на асортименитите.
* Разширен броя на символите на 100 в имената и адресите на фирмите.
* Цветове на бригадите.
* Автоматично изчистване на бригадите след отчет.
* Нова колона "Коментар" в справка "Продажби по асортименти".
* Нова колона "Количество" в спраква "Продажби по оператори".
* Ново право за въвеждане и извеждане на суми от ФУ.
* Ново право за фактуриране на произвлона сметка.
* Опции за началния екран: бутон "Изход", нулиране на фискалния отчет, служебно въвеждане и извеждане на суми от ФУ.
* Опции за вход или оторизация само с карта.
* Глобална опция за подредбата на масите в диалозите за маркиране.
* Сменена е подредбата на сервитьорите в диалозите за избор.
* Опция за постоянно видими групи при маркиране с подгрупи.
* Опция за вида на печат на марките за кухнята.
* Опция за скриване на "клавиатурата" за търсене в диалога за маркиране.
* Сервитьорите виждат сметките на другите си колеги в една бригада.
* Кореции по GreenDaly карти.
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Потребителски аватар
alex
Site Admin
Мнения: 1549
Регистриран: 02-11-2004 14:26
Име: Александър Димитров
Местоположение: Пловдив
Контакти:

Re: Какво ново по версии

Мнение от alex » 20-11-2018 16:33

TouchSale 1.14.ххх.ххх
---------------------------------------
* Съвместимост с Firebird 3! Ако се използва Firebird 3, базата трябва да бъде архивиране с 2.5 и ресторната с 3.
* Обновени са gds32.dll и fb_udf_tools.dll за съвместимост с Firebird 3.


* Сменена минимална версия за конвертиране на базата 270.
* Нови опции и корекции за цветове, бутони и времена в TSM.
* Възможност за разбиване на маркираните асортименти по 1 на ред, според настройка на обекта за изпълнение.
* "Развързване" на мониторите при заведения с няколко обекта за изпълнение на един асортимент.
* Proxy сървър и клиент за обекти в които няма Интернет по станциите.
* Корекции в експорта WorkFlow.
* Оптимизации при работа с MyMenu.
* Нови колони "С карта" в отчетите.
* Нови таблици и диаграми в известяването по мейли, за обороти и отчети.
* Отстранена грешка при нулиране на отчет от началния екран.
* Подобрения в конфигурация на асортиментите.
* Визуализиране на отклонения и проценти в някои от справките.
* Някои подобрения при работа са централна база и няколко заведения.
* Обновена справка "Изпълнение на поръчки".
* Отстранена грешка в справките при филтриране с групи.
* Междинният отчет на заведение вече включва и продуктите от незакритите сметки.
* Кореции по GreenDaly карти.
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Потребителски аватар
alex
Site Admin
Мнения: 1549
Регистриран: 02-11-2004 14:26
Име: Александър Димитров
Местоположение: Пловдив
Контакти:

Re: Какво ново във версиите

Мнение от alex » 10-12-2018 11:43

TouchSale 1.15.ххх.ххх
---------------------------------------
* Интеграция със система за доставки TSDelivery + AlphaVision.
* Персоналните отчети с таблица по бригади, както и сума за отчитане с включени суми от работа в бригади.
* Нов бутон "Фактура" при закриеане на сметка, с нова опростена форма за фактуриране от сервитьорите.
* Оптимизиране на транзакциите към базата.

* Подобрения в базата за съвместимост с Firebird 3!

* Оптимизирани са някои справки, когато е избран филтъра с дати по отчети.
* Обновена справка "Справка продажба по периоди". Добавен времеви период.
* Обновена справка "Справка изпълнение на поръчки". Добавен времеви период.
* Нов начин за експорт на гридовете към XLSX.
* Проверката за фискализирани сметки, показва и не напълни фискалзираните.
* Нови оптимизации, опции и корекции в TSM.
* Нова опция "Сметки|Информационен бон|Печат според фискализирането".
* Възможност за отделно време за приготвяне за различни ресторанти.
* Отделни менюта и цени за доставки.
* Корекции в управлението на четеца за карти.
* Корекции в персоналните отчети при работа с бригади.
* Оптимизиране на обновяването на данни от централна база, както и опция за синхронизиране на конфигурациите само за конкретното заведение.
* Файл slowly.log в който се следят и записват някои от заявките от формите за маркиране и мониторите, които се изпълняват сравнитено бавно.
* Възможност за проверка за липсващи индекси в базата от меню "Системни".
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Потребителски аватар
alex
Site Admin
Мнения: 1549
Регистриран: 02-11-2004 14:26
Име: Александър Димитров
Местоположение: Пловдив
Контакти:

Re: Какво ново във версиите

Мнение от alex » 14-01-2019 17:49

TouchSale 1.16.ххх.ххх
---------------------------------------
* Начало по въвеждане на изискванията от последните изменения по наредба Н18.
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Заключена