Създаване на шаблони за печат на фактури

Въпроси, мнения и предложения свързани с модула.
Отговори
Потребителски аватар
alex
Site Admin
Мнения: 1546
Регистриран: 02-11-2004 14:26
Име: Александър Димитров
Местоположение: Пловдив
Контакти:

Създаване на шаблони за печат на фактури

Мнение от alex » 25-09-2006 08:49

Печат на фактури през файл с шаблон.

Файловете с шаблони трябва да имат разширени FRM (пример: INVOICE.FRM). Файловете са текстови и могат да бъдат създавани с помощта на всеки един текстов редактор.

Структура на файла:
<title> Заглавие на документа
... Тази област се отпечатва само един път на първата страница.
</title>

<page_header> Заглавна част на страницата.
... Отпечатва се при всяка нова страница в началото на листа.
</page_header>

<details> Детайлна част.
... Тук се задава формата на редовете в таблицата.
</details>

<page_footer> Заключителна част на страницата
... Отпечатва в края на всяка страница.
</page_footer>

<summary> Заключителна част на документа
... Отпечатва се само един път в последната страница в края на документа.
</summary>

В всяка една област може да бъде разположен свободен текст и/или променливи.

Задаване на променлива:
<var=име width=ширина style=стил>

име - Името на променливата
Пример: var=SIMPLE_NAME

ширина - Ширина за печат на променливата. Не задължително поле.
Пример: width=80

стил - Начин на печат на променливата (bold,italic,double). Не задължително поле.
Пример: style=bold,italic

Пример:
<var=SIMPLE_NAME width=30 style=bold,italic>

Валидни имена на променливи:
OWNER_NAME - името на фирмата доставчик на фактурата
OWNER_ADDRES - адрес на фирмата
OWNER_ADDRES1..3 - адреса в три реда
OWNER_ID - БУЛСТАТ на фирмата
OWNER_MOL - МОЛ
OWNER_BANK1 - банкови сметки
OWNER_BANK2
OWNER_BANK3
OWNER_VAT_BANK1 - ДДС сметки
OWNER_VAT_BANK2

KLI_NAME - име на фирмата клиент
KLI_ADDRES - адрес на клиента
KLI_ADDRES1..3 - адреса в три реда
KLI_ID - БУЛСТАТ
KLI_MOL - МОЛ

INV_NO - номер на фактурата
INV_DATE - дата на фактурата
INV_CREATE_DATE - дата на създаване
INV_CREATE_TIME - час на създаване
INV_CREATE_NAME - имена оператора създал фактурата
INV_CREATE_EGN - ЕГН на оператора
INV_PLACE - място на сделката
INV_RECEIVER - име на лицето получило стоката
INV_RECEIVE_NAME - име на лицето
INV_RECEIVE_EGN - ЕГН на лицето
INV_RECEIVE_DATE - дата на получаване
INV_COMMENT - коментар към фактурата

SUMA_TOTAL - брутна сума на фактурата
SUMA_VAT - ДДС на фактурата
SUMA_FOR_VAT - облагаема стойност
SUMA_NO_VAT - необлагаема стойност
SUMA_VERBAL - сумата словом

Имена на променливи в <details>:
DS_NO - номер на реда по ред
DS_TEXT - текст на реда от фактурата
DS_QTY - количество на реда
DS_PRICE_FIX - фиксирана цена
DS_TO_PERCENT - процент търговска отстъпка
DS_TO_SUM - сума на търговска отстъпка
DS_VAT - ддс на реда
DS_PRICE - единична цена
DS_TOTAL - сума на реда (нетна стойност)

DS_ME_SHORT - мерна единица (кратко име)
DS_ME_LONG - мерна единица (дълго име)
DS_SIMPLE_NAME - име на продукта
DS_SIMPLE_CODE - код на продукта
DS_VAT_PERCENT - процент ДДС

Примерен файл:

Код: Избери всички

<page_header>
 <const="Ф А К Т У Р А" style=bold,double>

 Клиент: <var=KLI_NAME width=30 style=bold> Дата: <var=INV_DATE>
 Адрес:  <var=KLI_ADDRES width=30 style=italic,bold>
 Булстат: <var=KLI_ID width=30 style=double> Номер: <var=INV_NO>
-------------------------------------------------------
</page_header>

<details max_rows=20>
<var=DS_NO width=3 align=right>. <var=DS_TEXT width=50>
          <var=DS_TOTAL width=15 align=right>
</details>

<page_footer>
------------------------------------------------------- 

</page_footer>

<summary>
  Сума: <var=SUMA_FOR_VAT width=10 align=right style=bold> BGL
  ДДС:  <var=SUMA_VAT width=10 align=right style=bold> BGL
  Тотал: <var=SUMA_TOTAL width=10 align=right style=bold> BGL
</summary>
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Потребителски аватар
alex
Site Admin
Мнения: 1546
Регистриран: 02-11-2004 14:26
Име: Александър Димитров
Местоположение: Пловдив
Контакти:

Мнение от alex » 15-11-2006 15:58

Вече е налице и печатането на продажби и прехвърляния през форми.

Променливи за продажби:
OWNER_NAME - името на фирмата
OWNER_OBEKT - името на обекта
OWNER_ADDRES - адрес на фирмата
OWNER_ADDRES1..3 - адреса в три реда
OWNER_ID - БУЛСТАТ на фирмата
OWNER_MOL - МОЛ

KLI_NAME - име на фирмата клиент
KLI_ADDRES - адрес на клиента
KLI_ADDRES1..3 - адреса в три реда
KLI_ID - БУЛСТАТ
KLI_MOL - МОЛ

SMT_NO - номер на продажбата
SMT_CREATE_DATE - дата на създаване
SMT_CREATE_TIME - час на създаване
SMT_CREATE_NAME - имена оператора създал продажбата
SMT_COMMENT - коментар към операцията
SMT_SKLAD - склад от който е извършена продажбата
SMT_DIST - дистрибутор на продажбата

SUMA_TOTAL - сума на продажбата
SUMA_VERBAL - сумата словом
SUMA_VERBAL1..3 - сумата словом в три реда

Имена на променливи в <details>:
DS_NO - номер на реда по ред
DS_SIMPLE_NAME - име на продукта
DS_SIMPLE_CODE - код на продукта
DS_ME_SHORT - мерна единица (кратко име)
DS_ME_LONG - мерна единица (дълго име)
DS_VAT_PERCENT - процент ДДС
DS_QTY - количество на реда
DS_PRICE - единична цена на реда от продажбата
DS_PRICE_BASE - базове единична цена на продукта
DS_PRICE_BASE - процент отклонение от базовата цена
DS_TOTAL - сума на реда
DS_RAZ_QTY - количество на разфасовката (ако има за реда)
DS_RAZ_NAME - име на разфасовката (ако има за реда)

Променливи за прехвърлянията:
OWNER_NAME - името на фирмата доставчик на фактурата
OWNER_OBEKT - името на обекта
OWNER_ADDRES - адрес на фирмата
OWNER_ADDRES1..3 - адреса в три реда
OWNER_ID - БУЛСТАТ на фирмата

MOVE_NO - номер на фактурата
MOVE_CREATE_DATE - дата на създаване
MOVE_CREATE_TIME - час на създаване
MOVE_CREATE_NAME - имена оператора създал фактурата
MOVE_COMMENT - коментар към фактурата
MOVE_SKLAD_FROM - име на склада, от който става прехвърлянето
MOVE_SKLAD_TO - име на склада, към който става прехвърлянето

SUMA_TOTAL - сума на прехвърлянето
SUMA_TOTAL_PROD - сума по продажни цени
SUMA_VERBAL - сумата словом
SUMA_VERBAL1..3 - сумата словом в три реда

Имена на променливи в <details>:
DS_NO - номер на реда по ред
DS_SIMPLE_NAME - име на продукта
DS_SIMPLE_CODE - код на продукта
DS_ME_SHORT - мерна единица (кратко име)
DS_ME_LONG - мерна единица (дълго име)
DS_VAT_PERCENT - процент ДДС
DS_QTY - количество на реда
DS_PRICE - единична цена прехвърлянето
DS_PRICE_PROD - единична проажна цена на продукта
DS_TOTAL - сума на реда
DS_TOTAL_PROD - сума на реда по продажни цени
DS_RAZ_QTY - количество на разфасовката (ако има за реда)
DS_RAZ_NAME - име на разфасовката (ако има за реда)
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

SSD
Мнения: 121
Регистриран: 08-11-2004 09:46
Име: Станислав Славчев Дончев
Местоположение: Пловдив

Мнение от SSD » 30-11-2006 14:24

Променливи за ордер

OWNER_NAME - името на фирмата
OWNER_ADDRES - адрес на фирмата
OWNER_ADDRES1..3 - адреса в три реда

KLI_NAME - име на фирмата клиент
KLI_ADDRES - адрес на клиента
KLI_ADDRES1..3 - адреса в три реда
KLI_ID - БУЛСТАТ
KLI_MOL - МОЛ

SUMA_TOTAL - сума на продажбата
SUMA_VERBAL - сумата словом
SUMA_VERBAL1..3 - сумата словом в три реда

SUMA_TOTAL_CASH - сума в платена в брой
SUMA_TOTAL_NOCASH - останалата платена сума, която не е в брой

SALDO_BEFORE - старо салдо
SALDO_AFTER - ново салдо


Имена на променливи в <details>:

DS_NO - номер на реда по ред
DS_PAY_NAME - име на плащане
DS_DATE - дата
DS_VAL - валута
DS_QTY - количество на на валутата
DS_TEXT_NUMBER - номер на сметка или чек
DS_TEXT_NUMBER_ACC - номер на сметка
DS_TEXT_NUMBER_CHECK - номер на чек
DS_TEXT_BANK - име на банка
DS_SUMA - сума на реда
DS_PAY_NAME_TEXT_BANK - име на плащане или на банка

Потребителски аватар
stoar08
Мнения: 1548
Регистриран: 09-11-2004 08:15
Име: Стоян Арабаджиев
Местоположение: Самоков

Re: Създаване на шаблони за печат на фактури

Мнение от stoar08 » 10-02-2008 12:19

Шаблоните "къртят мивки", но имам 1-2 въпроса по тях (конкретно фактурите) :)
1 Има ли променлива за начин на плащане (в бой/по банка)?
2 Има ли начин да пише в шаблона оригинал/дубликат ?
3 Има ли променлива за "Дата на данъчното събитие" ?
4 Има ли променлива за ЗДДС ?

3 и 4 си имат удовлетворителен "пач" и към момента, но ако може да се появят променливи за 1 и 2 ще стане просто чудесно :)
Моля ви, като прочетете тема пишете по едно мнение да не ви търся по icq/телефон после ...

Потребителски аватар
alex
Site Admin
Мнения: 1546
Регистриран: 02-11-2004 14:26
Име: Александър Димитров
Местоположение: Пловдив
Контакти:

Re: Създаване на шаблони за печат на фактури

Мнение от alex » 26-02-2008 11:46

в Shop 2.385 за фактурите са добавени полетата:

OWNER_ID_DDS - ИД по ДДС на издаващия фактурата
KLI_ID_DDS - ИД по ДДС на получателя на фактурата
INV_DATE_SDELKA - Дата на сделката
INV_PAY - Вида на плащане

При разпечатването на дубликат, Shop-а проверява за текста "Оригинал" (с малки или големи буквии, написан през инервал или не) и го заменя с "Дубликат"
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Потребителски аватар
stoar08
Мнения: 1548
Регистриран: 09-11-2004 08:15
Име: Стоян Арабаджиев
Местоположение: Самоков

Re: Създаване на шаблони за печат на фактури

Мнение от stoar08 » 04-10-2010 15:20

Възможно ли е да се добавят в шаблона за продажба променливи за начално/ново салдо? И ако е много сложно, съществува ли начин да накарам Shop да разпечати всички фактурни данни (в Проформа фактура например липсва банковата сметка) в някой печат на продажба?
Моля ви, като прочетете тема пишете по едно мнение да не ви търся по icq/телефон после ...

Потребителски аватар
alex
Site Admin
Мнения: 1546
Регистриран: 02-11-2004 14:26
Име: Александър Димитров
Местоположение: Пловдив
Контакти:

Re: Създаване на шаблони за печат на фактури

Мнение от alex » 05-10-2010 13:55

Добавено нови полета в печат на сметка:

SUMA_PAY_NOW - платена сума в момента
SUMA_OLD_SALDO - старо салдо на клиента
SUMA_NEW_SALDO - ново салдо

OWNER_BANK1 - банкови сметки
OWNER_BANK2
OWNER_BANK3
OWNER_VAT_BANK1 - ДДС сметки
OWNER_VAT_BANK2
И ако е много сложно, съществува ли начин да накарам Shop да разпечати всички фактурни данни (в Проформа фактура например липсва банковата сметка) в някой печат на продажба?
какви данни по конкретно липсват в печата на продажбата?
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Потребителски аватар
stoar08
Мнения: 1548
Регистриран: 09-11-2004 08:15
Име: Стоян Арабаджиев
Местоположение: Самоков

Re: Създаване на шаблони за печат на фактури

Мнение от stoar08 » 10-10-2010 09:42

alex написа:какви данни по конкретно липсват в печата на продажбата?

Първо - мерси, свърших работа, но не ми остава време да пиша.

Клиента е склад за строителни материали и плащанията понякога му се бавят уважително. Оригиналното искане беше продажбите да се печатят във вид на проформа, за да могат неговите клиенти да му преведат пари, а фактура да се издава при реалното им получаване.

В печата на проформа не видях банка и си направих шаблон, обаче в него нямаше как да вкарам статично салдата :)
Моля ви, като прочетете тема пишете по едно мнение да не ви търся по icq/телефон после ...

Отговори